Grundkurs Salutogenes 2016

Syfet med kursen är att förstå vad det innebär att tänka och agera hälsofrämjande hela vägen runt – i relationer, i arbetsmiljön och i det praktiska arbetet.

Utbildningsdagarna bygger på en Salutogent perspektiv och vad det innebär an skapa arbetsallians inom organisationen, med klienter/brukare och med medarbetare/kollegor. Utgångspunkt är forskning och kliniskt arbete utifrån en Salutogent perspektiv. Känsla av sammanhang (KASAM) är en mån på hur vi relaterar till oss själva och andra. Nivån på KASAM har betydelse för an skapa hälsofrämjande möten vilket medför konsekvenser för det sociala arbetet. Kursdagarna lägger fokus på vad som avses med en Salutogent förhållningssätt och vilka konkreta konsekvenser det har i det sociala arbetets praktik och för att skapa en god jordmån i organisationen.


Presentation av kursledarna

Vi som håller i kursen har Salutogent perspektiv som gemensam plattform. Vår hemsida www.salutogenes.com har vi haft drygt 20 år. Syfet är an sprida information om salutogen forskning och utvecklingsarbete inom socialt arbete, hälso- och sjukvård och behandlingsarbete utifrån en Salutogent perspektiv
.
Jan Gassne är socionom, fil dr och handledare i socialt arbete. Arbetar som lektor vid Socialhögskolan i Lund.

Tommy Waad är leg. psykoterapeut, leg. sjuksköterska och Fil. Mag. i socialt arbete, handledare och lärare i psykoterapi. Arbetar vid Parterapiinstitutet i Lund.

Stefan Hult, leg. Sjuksköterska, arbetar som enhetschef på Ungdomsmonagningarna i Lund, Eslöv och Landskrona.
Datum, tider och plats

• 25 – 26 april 2016
• Alla dagar 09.00 – 16.00
• IOGT:s lokal, Bantorget 5, Lund


Ladda ner PDF

Anmälan

• Kursavgift 3 500 kr plus moms. Anmälan är bindande
• Sista anmälningsdag 1 april 2016
• Anmälan skickas med namn, adress,
faktureringsadress, mailadress och telefonnummer
till stefan.hult@salutogenes.com
• Kursavgiften skall vara oss tillhanda senast 10 april