Referenser

Tommy och Stefan har utbildat samtliga medarbetare på habilitering och hjälpmedel i
Region Skåne, cirka 1000 stycken där samtliga fick 3 dagars utbildning i salutogent
tänkande.
Margareta Nilsson, Verksamhetschef Habilitering och hjälpmedel Region Skåne.

Telefonnummer 0768-871 701

E-post: margareta.s.nilsson@skane.se

Utbildningen i Salutogent tänkande har publicerats i följande rapporter;

 • Bolin, C. , Bovide Lindén, P., Persson, S. (2003). Barns upplevelser av
  delaktighet i sin habilitering. FoU-rapport nr 1/2003, FoU-enheten
  Habilitering & Hjälpmedel Region Skåne.
 • Bolin, C. & Persson, S. (2005). Att införa ett salutogent arbetssätt inom Barn och ungdomshabiliteringen. FoU-rapport nr 3/2005, FoU-enheten
  Habilitering & Hjälpmedel Region Skåne.
 • Ivakko, K. (2007). Att införa ett salutogent arbetssätt inom Barn- och
  ungdomshabiliteringen. Processledarnas och medarbetarnas perspektiv.
  FoU-rapport nr 6/2007, FoU-enheten Habilitering & Hjälpmedel Region
  Skåne.

Tommy och Stefan har utbildat samtliga enheter, inklusive chefer, inom socialpsykiatrin
i Lunds kommun under 3 års tid 2011 – 2013.

Anna Forsberg, verksamhetschef socialpsykiatrin Lund
Telefonnummer 0706- 626339
E-post: anna.forsberg@inom.com

Jan Gassne har fortlöpande utbildningsdagar inom socialtjänst, hälso- och sjukvård,
skola och angränsande verksamheter. Ansvarig för flera kurser vid Socialhögskolan
i Lund som vänder sig till yrkesverksamma t.ex. Socialt arbete i skolan 15
högskolepoäng , Barn med beteendeproblem – selektiv prevention i socialt arbete,
7,5 högskolepoäng, Internhandledning och mentorskap i socialt arbete, 7,5 hp
Salutogenes.com

Bo Lindblad · Nämndssekreterare/Utvecklare Socialförvaltningen Helsingborg·
Telefonnummer: 042-10 72 75
E-post: bo.lindblad@helsingborg.se

Cecilia Falkman Kurator/auktoriserad socionom Habilitering & Hjälpmedel
Region Skåne
Telefonnummer 0451-298626
E-post: cecilia.falkman@skane.se

Några publikationer:
Gassne, J. (2008) Salutogenes, Kasam och socionomer. Lunds universitet,
Socialhögskolan. Lund Dissertations in Social Work. (doktorsavhandling)

Olsson, M. & Gassne, J. Hansson, K. (2009) Do different scales measure the same
construct? Three Sense of Coherence scales. BMJ Publishing Group Ltd. Journal of
Epidemiology and Community Health. Volym: 63, Nummer: 2: 166-167.

Gassne, J. Laanemets, L. & Jönsson, A. (2014) Kompetens inom barn- och
ungdomsvården i Malmö -en kartläggning av behov. Lunds universitet,
Socialhögskolan och Malmö stad

Gassne, J. (2014) Projekt Pinocchio Helsingborgs stad - Tidiga insatser för barn i
riskzonen. Utvärderingsrapport 2014. Lunds universitet, Socialhögskolan och
Helsingborgs stad.