Artiklar skrivna av Stefan Hult och Tommy Waad m.m.

Salutogent ledarskap - en investering (Äldre Omsorg 4/2008)
Salutogent ledarskap - en investering (Chefer & Ledare 1/2008)
Artikel i Lundajournalen Nr 3 – juni 2007. Toppresultat i medarbetarenkäten. Relationsorienterat ledarskap är grunden. (Lundajournalen 3/2007)
Salutogena tankekartor (PSYCHE 4/2006)
Det salutogena ledarskapets betydelse (Vårdfacket nr 8 2004)
Att arbeta med sociala nätverkskartor   (PSYCHE 4/2001)
Ovanstående artikel i utskriftsversion
Känslan av sammanhang går att påverka (Ur-sinnet nr 3 1999)
Att betona det positiva (Omvårdnad nr 5 1998)
Här står de hälsobringande faktorerna i centrum (Vårdfacket nr 2 1998)
Det salutogena perspektivet lägger tonvikt vid friskfaktorer (Vårdfacket nr 6 1997)