Föreläsningsmaterial Kjell

Aktuell lista över artiklar och böcker 1989 - 2005

Salutogent samtal
© Kjell Hansson
Klicka på bilden för att se föreläsningen.

Hälsa och hälsofrämjande
© Kjell Hansson
Klicka på bilden för att se föreläsningen.

Kurs i salutogent tänkande     © Kjell Hansson
Salutogenes Del I
Salutogenes Del II
Salutogenes Del III

Funktionell familjeterapi FFT
© Kjell Hansson
Klicka på bilden för att se föreläsningen.

Familjeforum
Utmaningar och dilemman
© Kjell Hansson
Klicka på bilden för att se föreläsningen.