Nytt
201301141358168197SU2uuGTg201301141358168185vrh1BwFm201301141358168596o93JIuJZ2013011413581682114AcLzEv5201301141358168611MWY69Eaq

Det salutogena perspektivet - orsak till hälsa

Är hälsa endast frånvaro av sjukdom? Vilka faktorer gör att man är vid god hälsa?

Vi som står bakom Salutogenes.com har alla lång erfarenhet och olika specifika kunskaper inom området Salutogenes. Vi som står bakom är Tommy Waad, Stefan Hult och Jan Gassne.

Det salutogena perspektivet ser till hälsobringande faktorer. Detta är ett kunskapsområde som alla kan använda sig av. Vi erbjuder kurser, föreläsningar och litteratur.

Aktuellt