Några av våra kunder

 • BRIS
 • Lunds universitet
 • Högskolan
  - Växjö
  - Dalarna
  - Väst
  - Sundsvall
  - Kalmar
  - Malmö
  - Haagesund
 • SIDA (Vitryssland)
 • SIS (Statens institutionsstyrelse)
 • IQPC (International Quality Productivity Center)
 • Socialtjänsten
 • Personal inom skola
 • Barn- och ungdomspsykiatrin
 • Vuxenpsykiatrin
 • Boende för ensamkommande flyktingbarn
  - Luleå
  - Skellefteå
  - Säter
  - Nybro
 • Personliga ombud
 • Äldreomsorgen
 • Länsstyrelsen
 • Institutioner och behandlingshem
 • Socialpsykiatrin i Lunds kommun
 • Göteborgs ungdomsmottagningar
 • Vuxenhabiliteringen