Länklista

Länkar till sidor med koppling till salutogenes.

Familjeforum Lund
Familjeforum Lund AB erbjuder psykosocialt förändringsarbete, utbildning, specialpedagogisk konsultation, effektutvärderingar och handledning. De arbetar utifrån en multisystematisk och salutogen grundsyn.

Folkhälsoinstitutet
Statens folkhälsoinstitut - Ett nationellt kunskapscentrum när det gäller folkhälsa.

Hälsobefrämjande skola
Folkhälsoinsitutets hemsida om hälsobefrämjande skola.

Satsa på hälsan
Utrustning för hälsobefrämjande aktiviteter.

Alla ombord

Alla ombord! – det salutogena museet

Är ett pedagogiskt utvecklingsprojekt på Vasamuseet i Stockholm som pågår under 2008–2010. Projektet stöds av Allmänna arvsfonden och är ett samarbete mellan Statens maritima museer, Rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) i Stockholms län, Rädda Barnen, Astrid Lindgrens barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Handisam. Idé och konceptansvarig är Carina Ostenfeldt.
Målet är att alla barn och unga med olika funktionsmöjligheter ska kunna tillgodogöra sig, uppleva och aktivt delta i den pedagogiska verksamheten på jämställda och värdiga villkor.