Litteraturtips

Välkommen till Bokus - Sveriges största bokhandel.
Har finner du lite litteratur att starta med. Genom att klicka på bokomslaget kommer du direkt till bokens försäljningssida på Bokus. Där kan du beställa och på ett enkelt och smidigt sätt få hem boken i din brevlåda till ett bra pris.

Hälsa och hälsofrämjande
Medin, J / Alexanderson, K
Häftad. Studentlitteratur AB, Sverige, 200106 (ISBN 9144015984).

Denna bok är en litteraturgenomgång av olika teorier om och definitioner av hälsa och hälsofrämjande.

Hälsans mysterium
Antonovsky, Aaron
Häftad. Natur och Kultur, Sverige, 200511 (ISBN 9127110273).

Den mänskliga tillvaron är full av påfrestningar – motgångar, krav, konflikter och olika slags problem som måste lösas. Vad är det som gör att en del av oss klarar av svåra påfrestningar med hälsan i behåll – och till och med kanske växer och vidareutvecklas av det?

Hälsopromotion I arbetslivet
Hanson, Anders
Häftad. Studentlitteratur AB, Sverige, 200404 (ISBN 914403492X).

Bokens syfte är att beskriva hälsopromotion som idé, kunskapsområde och strategi för ett främjande hälsoarbete i framför allt arbetslivet. Några av bokens teoretiska utgångspunkter är idén om salutogenes och Aaron Antonovskys teori om känsla av sammanhang.

Familjeterapi
Hansson, K / Sundelin, J
Häftad. Studentlitteratur AB, Sverige, 199501 (ISBN 914446911X).

Familjeterapi - tillämpningar ur ett svenskt perspektiv är en antologi om familjeterapi i svensk klinisk praxis.

Familjeterapilexikon
Olson, Hardy / Petitt, Bill
Inbunden. Bokförlaget Korpen, Sverige, 199909 (ISBN 9173746177).

Detta "FamiljeterapiLexikon" täcker merparten av begrepp, teorier, idéer och skolbildningar som är relevanta inom familjeterapeutiskt arbete. Systemiska och interaktionistiska idéer betonas särskilt. Volymen rymmer cirka 2000 uppslagsord.

Salutogenes, Kasam och socionomer
Gassne, Jan
Häftad. Lunds Universitet, Socialhögskolan (ISBN 978-91-89064-37-7) 
Kärnan i vad som avses med ett salutogent perspektiv presenteras. Avhandlingen fokuserar på vad som bidrar till att förklara vad som mäts med självskattningsformuläret  Kasam-29. Frågor ställs om Antonovskys hypotes om samvariation mellan Kasam och sociodemografiska faktorer som kön, ålder, civilstånd och kultur.
Ladda gärna ner Jan Gassnes avhandling genom att trycka på denna länk

Hansson K. & Cederblad M. (1995).
Känsla av sammanhang.
Skriftserie Forskning om barn och familj nr. 6.
Institutionen för barn- och ungdomspsykiatri, Lunds universitet.

Hansson, K. & Cederblad, M.(1995).
Salutogen familjeterapi.
Fokus på familjen, 23, 3-18.

Hagström, U., Redemo, E. & Bergman, L. (1998).
Låter sig skyddsänglar organiseras?
Hälsofrämjande strategier för ungdomar i utsatta bostadsområden.
Folkhälsoinstitutet. Rapport.

Hult S., Waad T., Cederblad M., Hansson K. (1996).
Salutogen miljöterapi i teori och praktik – en introduktion för blivande salutologer.
Skriftserie Forskning om barn och familj nr. 7.
Institutionen för barn- och ungdomspsykiatri, Lunds universitet.

Rydén, O. & Stenström, U. (1994)
Hälsopsykologi. Psykologiska aspekter på hälsa och sjukdom.
Bonnier utbildning AB.

Werner, E. & Smith, S. R. (1992).
Overcoming the Odds. High Risk Children from Birth to Adulthood.
Cornell University Press.