Om oss

Salutologbyrån drivs av Stefan Hult, leg.sjukskötare. Stefan arbetar som enhetschef på Ungdomsmottagningarna i Lund, Eslöv och Landskrona.
Stefan Hult har varit verksam inom barn- och ungdomspsykiatrin sedan -81 och arbetat på utredningsenheten sedan -88. Här utarbetade man den salutogena miljöterapeutiska modellen. Stefan har sedan 1999 arbetat som enhetschef på BUP i Lund (Utredningsenheten, Mellanvården, Region Skånes Ätstörningscentrum och på Teamet för psykos och bipolära tillstånd).  
Verksamheten i Salutologbyrån består av föreläsningar och kurser i salutogent tänkande och inom ledarskap och organisation. Stefan Hult har tillsammans med Tommy Waad publicerat artiklar och skrifter i ämnet salutogenes.

Parterapiinstitutet drivs av Tommy Waad & Gerd Elliot. Tommy är leg. psykoterapeut,leg. sjuksköterska och Fil. Mag. i socialt arbete. Tommy arbetar med Parterapi i Lund www.parterapiinstitutet se.
Tommy Waad har tidigare arbetat många år på utredningsavdelningen Barn- och ungdomspsykiatriska klin. i Lund, och varit aktiv i den salutogena metodutvecklingen där. Har tillsammans med Stefan Hult skrivit ett antal artiklar samt skriften "Salutogen miljöterapi". Lunds Utvecklingskoncept håller föreläsningar/utbildningar samt kan erbjuda handledningsuppdrag i ämnet salutogenes.

 
 

Jan Gassne är socionom, fil dr och handledare i socialt arbete. Arbetar som lektor vid Socialhögskolan i Lund. Undervisar företrädesvis med inriktning på salutogent perspektiv i socialt arbete, teori och metod i socialt arbete samt handledning och konsultation. Jans forskning är inriktad på det Salutogena perspektivet och Känsla av sammanhang.
Jan Gassne har mångårig erfarenhet av handledning inom skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård mm. Föreläser, ger kurser och handleder från ett salutogent och multiteoretiskt perspektiv.