Forskning om barn och familj

Skriftserien forskning om barn och familj är en skriftserie som ges ut av Institutionen för barn - och ungdomspsykiatri vid Lunds Universitet.
Skriftserien är främst avsedd för publicering av manuskript inom ämnesområdet barn- och ungdomspsykiatri.
Nummer 6 och 7 berör ämnet salutogenes.

 

Här kan du beställa direkt via Internet. Annars hör av dig till Salutologbyråns distributionsservice. Kontaktuppgifter finner du längst ner i formuläret


 
Namn och författare:
Pris:
Beställ:
Antal:
Nr 1 Familjerelationsskalan (FARS)
Självsvarsformulär för mätning av familjefunktion
B Höök och M Cederblad

110 :-
Nr 2 Familjen i samhället
Översättning och bearbetning av ett självsvarsinstrument konstruerat av B & R Moos
K Hansson, C Naumann, L Persson, I Svensson och E Zachrisson

110 :-
Nr 4 Identitet och anpassning hos utlandsfödda adopterade ungdomar
M Cederblad, M Irhammar, A-M Mercke och E Norlander

210 :-
Nr 5 Symtomlistan
En reviderad och förenklad metod för att mäta problembeteende hos barn
B Höök och M Cederblad

110 :-
Nr 6 Känsla av sammanhang
Studier från ett salutogent perspektiv
K Hansson och M Cederblad

110 :-
Nr 7 Salutogen miljöterapi i teori och praktik
En introduktion för blivande salutologer
S Hult, T Waad, M Cederblad och K Hansson

160 :-
Nr 9 Dyadisk familjeinteraktion
Ett observatörsinstrument för skattning av familjedyader
K Hansson, A Eberhardt och T Balldin

210 :-

Alla priser är inklusive moms och frakt.
Betalningsvillkor: 30 dagar  

Namn:
  Företag:
  Gatuadress:
  Postnummer: Postadress:
  Telefon:
  E-post:
  Ev. Meddelande: