Kurser och föreläsningar

Vi erbjuder kurser och föreläsningar i Salutogent ledarskap samt Salutogent förhållningssätt. Använd kontaktformuläret nedan för att anmäla ditt intresse.

Salutogent ledarskap

  1. Föreläsningar på ½ dag alternativt heldag i Salutogent ledarskap. En introduktion i den Salutogena teorin/Salutogena principer och hur man kan förhålla sig till ett hälsobefrämjande ledarskap. Att leda utifrån en Salutogen värdegrund.
  2. Kurser på 1-3 dagar i Salutogent ledarskap
  3. En fördjupning i den Salutogena teorin/Salutogena principer och hur man kan förhålla sig till ett hälsobefrämjande ledarskap. Att leda utifrån en Salutogen värdegrund.

Salutogent förhållningssätt

  • Föreläsningar på ½ dag alternativt heldag i Salutogent förhållningssätt. Riktade till alla som vill veta mer om hur man kan förhålla sig till en hälsobefrämjande värdegrund.
  • Kurser på 1-5 dagar i Salutogent förhållningssätt. Riktade till alla som vill fördjupa sig mer inom Salutogenes, förhållningssätt och träna sig på att implementera detta i sitt sammanhang, sin profession etcetera.

Kontakta oss