Wasamuseet

Alla ombord!

Det salutogena museet - en filosofi för tillgänglighet

Alla ombord! är ett pedagogiskt utvecklingsprojekt som pågick under 2008-2010. Med stöd av Allmänna Arvsfonden genomfördes projektet i samarbete med Statens maritima museer, Karolinska, specialpedagogiska skolmyndigheten, Rädda Barnen, Handisam och Rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU).

Carina Ostenfeldt, initiativtagare, konceptansvarig och projektledare för Alla ombord! utgick från tre värdegrunder i projektet:

  • FN:s barnkonvention
  • Ett salutogent grundperspektiv
  • Ett sociokulturellt perspektiv

Projektet är nu en del av Vasamuseets ordinarie pedagogiska verksamhet och hos lekterapin och rehabiliteringsverksamheten vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Huddinge och Solna.

Stefan Hult blev tillfrågad för två år sedan om han kunde hjälpa till att implementera det salutogena perspektivet i detta projekt. Projektet avslutades med att en bok skrevs, där Stefan har skrivit en artikel i boken; ”HÄLSA inte bara att vara frisk - om ett salutogent perspektiv”.

Inga speciallösningar för specialgrupper

Projektet är kopplat till Statens maritima museer med speciellt fokus på Vasamuseet. Här har ett salutogent rum byggts upp för stimulans av alla sinnen som gör vistelsen begriplig, hanterbar och meningsfull för alla. Därmed erbjuder rummet en helhetsupplevelse för alla sinnen - oavsett funktionsmöjligheter.  
Som en av de kreativa lösningarna berättar Stefan att för att ta sig upp på däck och brygga kliver man in en dykarklocka istället för i en vanlig hiss. Med denna anpassning kommer man bort från att hissen är en särlösning för rullstolsbundna.
 
- Ett fantastiskt spännande projekt som det inte finns något motsvarande internationellt och har vi bara kunnat förmedla tillräckligt med avtryck utanför Sverige är alla nöjda.